Yalova PATİKENT Projesi anlatıldı


Açıklama: Bir grup hayvan dostu, aylar önce; sahipsiz, sokakta kalmis her hayvandan hepimiz sorumluyuz diyerek baþlattýklarý çalýþma sonuçlarýný, RDKM de yaptýklarý program ile tanýttýlar.
Kategori: HABERLER
Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2022
Geçerli Tarih: 18 Temmuz 2024, 02:00
Site: YALOVA MAGAZİN www.yalovamagazin.com
URL: http://www.yalovamagazin.com/haber_detay.asp?haberID=208


NE SOKAK NE BARINAK PATiKENT TEK ÇÖZÜM OLACAK Yalova’da,bir grup hayvandostu, aylar önce, “sahipsiz, sokakta kalmýþ her hayvandan hepimiz sorumluyuz” diyerek baþlattýklarý çalýþma sonuçlarýný, bugün RDKM’de yaptýklarý bir tanýtým toplantýsýyla, Yalova halkýna ve kamuoyuna sundular. SAHÝPSÝZ HAYVANLARI KORUMA VAKFI-SHKV’nýýn ve projelerinin anlatýldýðý, slaytlý sunumda, vakfýn Hayvan Haklarý hakkýndaki temel ilkeleri ve kuruluþ gerekçeleri anlatıldı.